Chỉ 22% nước thải được xử lý trước khi ra môi trường sống!

Theo thống kê mới nhất của Công ty thoát nước Hà Nội, hiện trạng xử lý nước thải ở thủ đô đang ở mức báo động đỏ. Theo đó, chỉ 22% nước thải được xử lý qua nhà máy trước khi đưa ra môi trường sống… số còn lại, 78% được xả thằng ra ao, kênh sông hồ trực tiếp mà không được xử lý.

Với tình hình xử lý nước thải như vậy, không ngạc nhiên khi Thủ đô Hà Nội có môi trường sinh thái ô nhiễm trầm trọng.

Hiện trạng xử lý nước thải tại thủ đô hà nội
Hiện trạng xử lý nước thải tại thủ đô hà nội.

Theo chỉ số, mỗi 24 giờ, lượng nước thải ra từ các nhà máy công nghiệp là 1,2 triểu mét khối, trong đó 900.000 mét khối đến từ hộ gia đình. 

Tuy nhiên, với các nhà máy – năng suất xử lý chỉ ở các con số:

  • Nhà máy Yên Sở: 200.000 mét khối / 24 giờ.
  • Nhà máy Bắc Thăng Long – Vân Trì: 42.000 mét khối / 24 giờ.
  • Nhà máy Hồ Tây: 15.000 mét khối / 24 giờ.
  • Trạm Bảy Mẫu: 13.300 mét khối / 24 giờ.
  • Trạm Trúc Bạch: 2.300 mét khối / 24 giờ.
  • Trạm Kim Liên: 3.700 mét khối / 24 giờ.

Hơn nữa, việc phân phối hướng thoát nước cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Chủ yếu khu vực thoát nước thường là: Hà Đông, Hữu Nhuệ – Hà Đông, Tà Nhuệ, Tô Lịch, Long Biên.

Chi tiết hơn, khu vực Nam Từ Liêm xả ra kênh mương trước khi đi ra Sông Đáy. Khu vực Hà Đông xả qua kênh mương trước khi đưa ra Sông Nhuệ. Khu vực Long Biên xả trực tiếp ra sông Nhuệ. Riêng khu vực Thanh Trì xả qua 2 hướng, hướng 1 là qua kênh mương sau đó ra sông Nhuệ, hướng thứ 2 là qua cống hóa trước khi ra sông Tô Lịch.

Với công suất xử lý nước thải kém, 3 con sông đang bị ổ nhiễm chính là Sông Đáy, Sông Nhuệ và sông Tô Lịch.